Lời Khuyên Cho Người Bán

Áp dụng 36 kế bán hàng của tôn tử vào kinh doanh BĐS – Phần 3

36 kế bán hàng được doanh nghiệp BĐS áp dụng (P3) Nếu binh pháp Tôn Tử có 36 kế để đánh trận thì các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam cũng nghĩ ra 36 kế để bán hàng. Trong đó có: khuyến mại, giảm giá, hỗ trợ lãi suất… 25. Nhà mẫu, nhà thật Thông thường nhiều chủ đầu tư thường xây dựng nhà mẫu

Áp dụng 36 kế bán hàng của tôn tử vào kinh doanh BĐS – Phần 2

36 kế bán hàng được doanh nghiệp BĐS áp dụng (P2) Nếu binh pháp Tôn Tử có 36 kế để đánh trận thì các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam cũng nghĩ ra 36 kế để bán hàng. Trong đó có: mua nhà theo nhóm, giảm giá, tổ chức hội chợ… 13. Quyền mua Timeshare Timeshare được định nghĩa là việc mua quyền sở hữu

Áp dụng 36 kế bán hàng của tôn tử vào kinh doanh BĐS – Phần 1

36 kế bán hàng được doanh nghiệp BĐS áp dụng (P1) Nếu binh pháp Tôn Tử có 36 kế để đánh trận thì các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam cũng nghĩ ra 36 kế để bán hàng. Trong đó có: khuyến mại, giảm giá, hỗ trợ lãi suất… 1. Sống thử Một trong những chương trình bán hàng lạ nhất thời gian qua là

CRB VIETNAM – Công Ty Cổ Phần CRB Việt Nam