miễn tiền sử dụng đất

Các chủ dự án cải tạo chung cư cũ sẽ được miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất cho chủ dự án cải tạo chung cư cũ Bộ Xây dựng cho biết, Dự thảo quy định cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao. Miễn

CRB VIETNAM – Công Ty Cổ Phần CRB Việt Nam