Tư vấn nhà đất: Có được ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư?

Hỏi: Gia đình tôi được tái định cư theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do gia đình tôi có khó khăn về tài chính không thể nộp tiền sử dụng đất được.

Chúng tôi có nguyện vọng xin ghi nợ tiền sử dụng đất. Vậy theo quy định của pháp luật, gia đình tôi muốn ghi nợ tiền sử dụng đất có được không?

(Trương Thị Hòa, Hà Đông, Hà Nội)

Tiền sử dụng đất tái định cư có thể được ghi nợ
Tiền sử dụng đất tái định cư có thể được ghi nợ. Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc ghi nợ tiền sử dụng đất như sau: “Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”.

Như vậy, nếu gia đình bà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận theo quy định nêu trên.

Luật sư Nguyễn Thị Phượng
(Công ty Luật TNHH Đại Việt)

(Theo Xây dựng)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CRB VIETNAM – Công Ty Cổ Phần CRB Việt Nam