Tư vấn nhà đất: Xây nhà dưới đường điện cao thế có được phép không

Hỏi: Tôi có mảnh đất nằm dưới đường điện cao thế. Bây giờ, tôi muốn xây nhà, mong các anh chị tư vấn giúp tôi xem có được phép xây dựng công trình này không?

Đất nhà tôi thuộc đất thổ cư, đường điện được xây dựng sau khi nhà tôi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi có được đền bù nếu không được xây dựng? Và mức đền bù tính như thế nào?

Trân trọng cảm ơn luật sư.

linhtinh8687.lt@…

xây nhà ở
Đất dưới đường điện cao thế nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp luật
quy định có thể xây nhà ở (ảnh minh họa, nguồn: VTC News)

Trả lời:

Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc cấp giấy phép xây dựng, do bạn không cung cấp thông tin cho chúng tôi biết đường điện cao thế chạy qua mảnh đất nhà bạn là bao nhiêu KV nên chúng tôi chưa thể trả lời chính xác cho bạn biết mảnh đất nhà bạn có được cấp phép xây dựng không?

Nhưng tại Điều 51, Luật Điện Lực 2004 có quy định về các trường hợp khi xây dựng công trình, nhà ở dưới đường điện cao thế phải có thoả thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp đảm bảo an toàn đường dây dẫn điện trên không, đồng thời an toàn trong quá trình xây dựng, cải tạo, cơi nới, sử dụng công trình, nhà ở này và trường hợp không cho phép tồn tại công trình và nhà ở có người thường xuyên làm việc, sinh sống trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không với điện áp từ 500 kV trở lên

“Điều 51. Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

2. Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cơi nới, cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, cơ quan cấp phép phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thoả thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, cải tạo, sử dụng nhà ở, công trình này.

3. Không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp từ 500 kV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó.”

Thứ hai, đối với bồi thường hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo về an toàn đường dây dẫn điện trên không, vấn đề này tại Điều 19, Nghị định 14/2004 hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện quy định như sau:

“Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp”.

Huy vọng những tư vấn trên sẽ giúp bạn giải quyết được những vướng mắc của mình.

Công ty Luật Thiên Thanh

(Theo CafeLand)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CRB VIETNAM – Công Ty Cổ Phần CRB Việt Nam